CINE SUNTEM Cooperativa Agricolă „GRĂDINA BĂNĂȚEANĂ” este persoană juridică de drept privat și reprezintă o asociație autonomă formată la această dată din 2 persoane juridice, 5 întreprinderi individuale și 6 persoane fizice autorizate, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste a implementării politicilor agricole de stimulare a asocierii producătorilor din domeniul legumicol și pomicol, care se organizează și funcționează potrivit prevederilor Legii nr.566/2004 a cooperativelor agricole.
Cooperativa Agricolă o asociație autonomă de persoane reunite în mod voluntar în scopul satisfacerii nevoilor şi aspirațiilor de natură economică, socială şi culturală, prin intermediul unei instituții deținute în comun şi controlată în mod democratic.
Caracteristicile cheie ale întreprinderilor cooperatiste oferă oamenilor avantaje distincte în abordarea diverselor situații și probleme ale pieței. Cooperativele agricole permit producătorilor realizeze beneficii economice pe care altfel nu le-ar putea obține singuri
MISIUNEA Cooperativa noastră are ca misiune, creşterea bunăstării producătorilor agricoli membrii, prin exprimarea şi promovarea intereselor acestora, precum și de a valorifica potențialul agricol al spațiului românesc, în special al celui din zona Banat.
VIZIUNEA A fost creeată pentru a răspunde provocărilor cu care se confrunta membrii săi și implică promovarea și sprijinirea unei agriculturi sănătoase dezvoltarea durabilă și promovarea spiritului antreprenorial în randul producătorilor locali
CE NE PROPUNEM
furnizarea de servicii, în sistem cooperativ, pentru micii producători;
valorificarea producției prin procesarea acesteia în unități proprii, nou înființate;
organizarea în comun a achiziţiilor şi vânzărilor;
prezenţă permanentă şi constantă pe piaţă cu produse de calitate;
utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativei ;
asigurarea unor condiții pentru obținerea de avantaje economice de către toți membrii;
promovarea cu succes, a imaginii pozitive, pentru antreprenorii rurali;
atragerea investițiilor şi implementarea celor mai noi tehnologii și utilaje în agricultură;
consolidarea eforturilor la negocierea prețurilor;
0256-417308 contact@gradina-banateana.ro       Cooperativa Agricolă Grădina Bănățeană Str. Calea Voitegului, nr. 3, Deta Cooperativa „GRĂDINA BĂNĂȚEANĂ” este producătoare de bunuri și prestatoare de servicii în agricultură și desfășoară activități comerciale în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de membrii cooperatori