Grupul de Acţiune Locală Asociaţia "Timiş Torontal Bârzava" (judeţele Timis şi Caras Severin) în ansamblu şi la nivelul fiecăreia din cele 2 oraşe şi 17 comune, reprezentate în asociaţie şi-a propus elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare locală, promovarea parteneriatelor de tip public-privat şi interconectarea parteneriatelor locale, a cooperării între Grupurile de Acţiune Locală la nivel regional, naţional şi european în vederea unei dezvoltări durabile şi a îmbunătăţirii guvernanţei locale prin implicarea şi participarea membrilor comunităţilor rurale la procesul de dezvoltare locală.
Sprijinim organizațiile și antreprenorii motivați social în dezvoltarea unor programe și inițiative care contribuie la creșterea bunăstării și reducerea decalajelor social economice în comunitățile vulnerabile sau marginalizate. Impactul nostru final înseamnă locuri de muncă decente, venituri pentru cei vulnerabili, oameni instruiți, organizații locale puternice, sustenabile și comunități prospere. Sprijinul pe care îl acordăm liderilor din comunitate și antreprenorilor sociali se bazează pe cunoaștere și utilizarea unor date care îi ajute în luarea deciziilor
FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII
Fundația pentru Dezvoltarea Agriculturii (FDAgri) este o structură care își propune faciliteze un cadru optim pentru susținerea dezvoltării agriculturii din România, deopotrivă prin eforturi ale mediului privat, ONG-urilor partenere, fermierilor mici și medii, precum și ale sistemului legislativ, al celui de educație, cercetare și advocacy. FDAgri este o organizație de acordare de finanțări (granturi) către ONG-urile care se implică activ în sprijinirea fermierilor mici și mijlocii din sectorul agricol.
0256-417308 contact@gradina-banateana.ro       Cooperativa Agricolă Grădina Bănățeană Str. Calea Voitegului, nr. 3, Deta Cooperativa „GRĂDINA BĂNĂȚEANĂ” este producătoare de bunuri și prestatoare de servicii în agricultură și desfășoară activități comerciale în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de membrii cooperatori